Strona w budowie

Centrum Inwestycji i Zarządzania
ul. Kościuszki 223a, 40-600 Katowice
tel. 0 32 748 95 02, fax: 0 32 209 75 72
e-mail: biuro@centruminwestycji.pl